Werkwijze (voorpagina item)

Werkwijze

Boswijk Vastgoed is een onafhankelijke vastgoedontwikkelaar die zich voor eigen rekening en risico richt op het transformatieproces van bestaande leegstaande kantoren naar woningen met name binnen de Haagsche stedelijke context. Deze aanpak hanteren wij op alle vormen van vastgoed die zich in de binnenstedelijke omgeving voordoen. Bent U geïnteresseerd in de mogelijkheden van uw gebouw? Informeer ons en wij bieden u een vrijblijvende quickscan.

Denkwijze

Boswijk Vastgoed is een jong bedrijf met 35 jaar vastgoedervaring in concept- en projectontwikkeling vermengd met specifiek inhoudelijke kennis van de wensen van de klant. Onze overtuiging is dat de traditionele methodiek niet meer werkt. Een netwerkaanpak, ondernemerschap, creativiteit en financiële vastgoedkennis zijn voor Boswijk Vastgoed de bouwstenen in de nieuwe vastgoedmarkt.

Transparantie

Vanaf het eerste overleg kiezen we voor samenspraak en open kaarten met alle betrokken partijen. Duidelijkheid van meet af aan door een heldere aanpak en strategie. Door voortdurend met elkaar in overleg te zijn ontwikkelt er zich een betere vorm van samenwerking met gemeenschappelijke belangen die uiteindelijk tot het optimale eindresultaat zal leiden.

Perceptie

Boswijk Vastgoed kiest bij de opzet en de totstandkoming van het project voor het gezamenlijke belang en einddoel, met eindgebruikers, beleggers, gemeente en andere betrokkenen. Ons uitgangspunt is het vastgoed te laten aansluiten bij de realistische verwachting van iedere belanghebbende.

Vindingrijkheid

Door buiten de gangbare kaders te denken en verbindingen te leggen tussen verschillende marktontwikkelingen en partijen zijn wij in staat om vernieuwende ideeën en concepten te lanceren. Daarnaast denken wij vanaf het eerste moment over de financiële aanpak van het concept of project, waardoor tijdens het proces ook nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Financiering van projecten doen wij in eigen beheer.